Blog

|

Privacybeleid

Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit, gevestigd aan J.C van Markenstraat 3, 9403 AR Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Birgit Yegülalp is een eenmanszaak welke is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77535766.

Contactgegevens

Birgit Yegülalp J.C van Markenstraat 3, 9403 AR Assen +31612250110 Birgit Yegülalp is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die Birgit Yegülalp verwerkt. Zij is te bereiken via contact@birgityegulalp.com

Website, podcast en online training

http://www.birgityegulalp.com/nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Podcast + Nieuwsbrief podcast

Om gebruik te maken van de podcast zul je jouw voornaam (eventueel achternaam) en e-mailadres in moeten vullen. Zodra er een nieuwe podcast online staat, ontvang je een specifieke podcast nieuwsbrief via het email systeem MailerLite met daarin informatie over de nieuwe podcast.

Je kunt je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief en voor de podcasts. Deze gegevens worden dan ook direct verwijderd uit het systeem en worden verder niet bewaard.

Aanmelding voor een online training

Indien je je wilt inschrijven voor een online training, dan zul je jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer moeten opgeven. Deze gegevens worden gebruikt om je te mailen met betrekking tot de training, je wordt uitgenodigd voor zoom video calls en er worden ook WhatsApp messenger berichten met opdrachten verstuurd tijdens de training. Er wordt ook gewerkt met verzendlijsten via de email en de e-mails worden verzonden naar de deelnemers in BCC (blinde kopie, zodat de gegevens anoniem blijven voor andere deelnemers). Ook de berichten verzonden aan jou in WhatsApp worden via een verzendlijst verzonden waardoor jouw gegevens niet zichtbaar zijn voor andere deelnemers. Birgit Yegülalp gebruikt jouw telefoonnummer en/of e-mailadres om te kunnen bellen, je te berichten via WhatsApp messenger, of te e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren of om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Jouw NAW-gegevens en e-mailadres worden ook gebruikt om goederen en diensten te kunnen leveren. Gegevens die niet alleen voor de factuur nodig zijn, zullen maximaal één jaar na de cursus bewaard blijven, zodat er na de cursus nog verdere contact mogelijk is tussen jou en Birgit Yegülalp indien nodig (vragen stellen, hulp nodig hebben). Indien de je eerder uitgeschreven wilt worden, dan kan dit verzoek ingediend worden en zullen jouw gegevens direct verwijderd worden uit het systeem.

Recensies

Birgit Yegülalp vraagt aan de cursisten en podcast luisteraars om een recensie te schrijven over de online training. Dit is geheel vrijwillig. Mocht je hieraan willen meewerken, dan wordt alleen jouw voor- en achternaam en recensie op de website getoond. Deze gegevens blijven zo lang representatief voor de bedrijfsvoering bewaard of totdat jij een verzoek doet tot verwijdering

Facturering/financiële administratie

Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit verwerkt de NAW-gegevens en bankrekeningnummer als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Daarnaast worden deze ook gebruikt voor de factuur. Deze gegevens zullen 7 jaar bewaard blijven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@birgityegulalp.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dit geldt ook voor ons email systeem Mailerlite.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Mocht je alleen ingeschreven staan voor de nieuwsbrief met podcast update dan kun je jezelf direct uitschrijven uit ons email systeem. Hiervoor staat de optie weergegeven in de ontvangen email. Jouw gegevens worden dan direct verwijderd uit ons systeem.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@birgityegulalp.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op jouw verzoek.

Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Birgit Yegülalp / CheeringwithBirgit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@birgityegulalp.com

Veranderingen aan dit beleid

24 Aug 2020: Initiele Publicatie, 18 Jul 2021: adreswijziging

Gelabeld met

    Bekijk alle tags